Postavke
kolačića

Općinski načelnik upućuje poziv za dodjelu javnih priznanja Općine Lovinac

Javna priznanja dodjeljuju se za osobita postignuća i doprinos od značaja za razvitak i ugled Općine, a osobito za naročite uspjehe ostvarene u području gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, ljudskih prava, sporta, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti.

Svi prijedlozi za dodjelu javnih priznanja moraju biti podneseni u pisanoj formi, s podacima o pravnoj ili fizičkoj osobi koja se predlaže za pojedino javno priznanje te obrazloženjem zasluga. Uz prijedlog predlagatelj prilaže i dokumentaciju kojom obrazlaže svoj prijedlog. Prijedlozi moraju sadržavati i vrstu javnog priznanja te moraju biti potpisani od ovlaštene osobe i ovjereni pečatom (ukoliko ga predlagatelj ima).  Prijedlozi koji nisu podneseni u skladu s odredbama Odluke o javnim priznanjima Općine Lovinac neće se uzeti u razmatranje.

Pravo na predlaganje osoba za dodjelu javnih priznanja Općine imaju članovi općinskog vijeća, udruge građana, političke stranke i druge fizičke i pravne osobe.

Javna priznanja Općine Lovinac su 1. Proglašenje počasnim građaninom, 2. Nagrada,            

3. Nagrada za životno djelo i  4. Zahvalnica

Počasnim građaninom Općine Lovinac može biti proglašen državljanin Republike Hrvatske ili strani državljanin koji nema prebivalište na području Općine Lovinac, a koji je svojim radom, znanstvenim, kulturnim, humanitarnim ili drugim naročitim zaslugama pridonio ugledu ili napretku Općine Lovinac. Imenovanje počasnim građaninom znak je počasti i ne daje nikakva posebna prava. Počasnom građaninu dodjeljuje se svečana povelja Općine Lovinac.

Nagrada Općine Lovinac dodjeljuje se fizičkoj ili pravnoj osobi neovisno o prebivalištu odnosno sjedištu. Nagrada Općine Lovinac koja se dodjeljuje fizičkoj osobi (pojedincu) sastoji se od plakete i novčane nagrade u iznosu 270,00 eura. Nagrada Općine Lovinac koja se dodjeljuje pravnoj osobi sastoji se od plakete.

Nagrada Općine Lovinac za životno djelo je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkoj osobi, neovisno o njenom prebivalištu, za cjelovito djelo koje je pojedinac ostvario u tijeku svog radnog i životnog vijeka u određenom području i/ili u svekolikom radu u društvenom životu te koje predstavlja izuzetan i osobito vrijedan doprinos razvoju i ugledu Općine Lovinac. Nagrada Općine Lovinac za životno djelo sastoji se od plakete i novčane nagrade u iznosu od 400,00 eura.

Zahvalnica Općine Lovinac dodjeljuje se pravnim i fizičkim osobama za osobita postignuća i doprinos od značaja za razvitak i ugled Općine. Zahvalnica Općine Lovinac sastoji se od pisane povelje.

Odluku o javnim priznanjima donosi Općinsko vijeće Općine Lovinac temeljem Odluke o javnim priznanjima Općine Lovinac

Rok za podnošenje prijedloga je 15. travnja 2024.

Podijelite sadržaj
Play Video

Festival od rožicov u Senju

Turistička zajednica grada Senja organizira 12. i 13. travnja 2024.g. Festival od rožicov. Festival će se održati na Pavlinskom trgu u Senju, a u sklopu

Podijelite sadržaj
Play Video