“Oru ” i divlje svinje !

U Lici nikad više nije bilo vukova, a niti divlji svinja. Krda divljih svinja tako su postali i “orači”. Ova lička slika govori da su divlje svinje dobro “radile”……

Podijelite sadržaj