Postavke
kolačića

Otvara se Centar izvrsnosti Cerovačke špilje

Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje provodi se od travnja 2018. godine
u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. u okviru
Prioritetne osi 6 – Zaštita okoliša i održivost resursa. Specifični cilj Programa je
povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja
odredištima prirodne baštine. Projekt se provodi na području Parka prirode
Velebit, u Općini Gračac, a provodi ga Javna ustanova Park prirode Velebit u
suradnji s parterima Zadarskom županijom, Javnom ustanovom Natura Jadera i
Zagrebačkim speleološkim savezom. Ukupna vrijednost projekta je 68.453.850,00
HRK, a sufinanciran je sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (ERFF) u
iznosu od 53.233.632,80 HRK, dok Fond za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost sufinancira projekt u iznosu od 6.111.110,00 HRK.

Realizacijom projekta Centar izvrsnosti Cerovačke špilje stvorila se suvremena,
inovativna i integrirana posjetiteljska destinacija temeljena na vrijednostima
održivog upravljanja prirodnom baštinom. Izgradnjom posjetiteljske

infrastrukture, razvojem sadržaja te provedbom, edukativnih i stručnih
speleoloških programa za posjetitelje stvara se osnova odgovornog i dugoročnog
upravljanja kompleksom Cerovačkih špilja i šireg lokaliteta temeljnog fenomena –
Crnopac. Provedbom projekta osiguralo se otvaranje novih radnih mjesta te će se
ojačati održivi društveno-gospodarski razvoj na lokalnoj razini.

Otvorenje centra izvrsnosti održat će se 14. lipnja 2022. godine na lokaciji novog
Centra. Uz svečano otvorenje, kojem će nazočiti župani i ministri, bit će osiguran i
posjet novouređenim Cerovačkim špiljama.

Podijelite sadržaj
Play Video
Play Video