Postavke
kolačića

Otvoreno e-Savjetovanje za Prijedlog pravilnika o provedbi Programa kompenzacijske mjere potpore depopuliranim područjima za 2024. godinu

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva uputilo je u proceduru javnog savjetovanja Prijedlog pravilnika o provedbi Programa kompenzacijske mjere potpore depopuliranim područjima za 2024. godinu. Na temelju Programa kompenzacijske mjere potpore depopuliranim područjima za 2024. godinu (dalje u tekstu: Program) izrađen je Prijedlog pravilnika o provedbi Programa kompenzacijske mjere potpore depopuliranim područjima za 2024. godinu kojim se propisuje provedba Programa.

Cilj Programa je poljoprivrednicima u područjima koja su do 2023. godine bila u statusu područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima u skladu s Pravilnikom o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima („Narodne novine“, broj 38/19), a taj su status izgubile od 2023. godine u skladu s Pravilnikom o određivanju područja s prirodnim i ostalim ograničenjima („Narodne novine“, br. 27/23 i 50/23), osigurati kompenzacijsko plaćanje u 2024. godini radi nadoknade gubitka dohotka.

Prihvatljivi korisnici ove potpore jesu poljoprivrednici koji obavljaju poljoprivrednu aktivnost na poljoprivrednom zemljištu u područjima Jedinica lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: JLS) koje su do 2023. godine bile u statusu područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima u skladu s Pravilnikom o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima („Narodne novine“, broj 38/19), a taj su status izgubile od 2023. godine u skladu s Pravilnikom o određivanju područja s prirodnim i ostalim ograničenjima („Narodne novine“, broj 27/23 i 50/23) te koji su:

  • fizičke ili pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava čije su poljoprivredne površine upisane u ARKOD sustav
  • u 2022. godini ostvarili potporu u okviru mjere 13 Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima, za poljoprivredne površine koje se nalaze na području JLS koje su od 2023. godine izgubile status područja s ograničenjima
  • u 2023. godini podnijeli Jedinstveni zahtjev za poljoprivredne površine koje se nalaze na području JLS, a koje su od 2023. godine izgubile status područja s ograničenjima, i imaju status aktivnog poljoprivrednika.

Sredstva za dodjelu potpore po ovom Programu za 2024. godinu iznose 4 milijuna EUR.

Pozivamo vas na aktivno sudjelovanje u javnom savjetovanju davanjem komentara i prijedloga na ovaj Prijedlog pravilnika najkasnije do 15. srpnja 2024. putem poveznice.

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede

Podijelite sadržaj
Play Video

Švica je sutra epicentar nogometa

Program povodom proslave švičkog zaštitnika sv. Ivana Krstitelja 24. lipnja 2024. godine je zaista šarolik i vrijedi posjetiti Švicu narednih dana. Sutra, nedjelja 23. lipnja

Podijelite sadržaj

Ukrajinka Taja i sladoled !

Vihor rata raselio je po svijetu mnoge Ukrajince. Dosta ih je našlo svoj “drugi doma” i u Lici. U Gospiću smo u poznatoj slastičarnici Specijal

Podijelite sadržaj
Play Video