PAZARIŠTA Obnova crkve sv.Jakova

Prije zime drevna crkva sv.Jakova u Donjem Pazarištu dobiti će novi krov. Onaj stari koji je desetljećima prkosio vremenu je dotrajao. Obnova crkve se događa u godini milosrđa, a osim krovišta posljednjih godina je ulagano u unutarnje uređenje crkve, pokraj koje je sagrađen i Pastoralni centar.

Podijelite sadržaj