Plavi Gacke kao turistička atrakcija

Umijeće gradnje gacke plavi tradicijska je vještina karakteristična za područje Gacke i Otočca i kao takvo upisano je u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske kao nematerijalno kulturno dobro. U vremenima koja dolaze Plavi bi mogli postati turistička atrakcija.

Specifičnost plavi je u tome što je monoksil, izrađen od jednog komada jelova ili smrekova trupca. Trupac bi majstori velikom sjekirom za tesanje (bradviljem) otesali s gornje strane za trećinu debljine, a zatim bi ga postrance tesali dobivajući okomite, ravne strane (bande).

Kod gradnje plavi pazilo se da su i jedna i druga strana te dno ujednačene debljine kako se plav ne bi naginjala na vodi. Plav se nije premazivala niti dorađivala. Vijek trajanja joj je bio od 10 do 12 godina, ovisno o kvaliteti drva i debljini. Kad bi plav bila neupotrebljiva za plovidbu, vlasnik ju je znao prepiliti i napraviti jasle za životinje.

O njezinoj stabilnosti svjedoči činjenica da je bilo mnogo Gačana koji su koristili plav cijelog života, a da nisu znali plivati i da gotovo nije bilo utapanja zbog prevrtanja. Plav se na rijeci Gacki koristi veoma dugo, a prvi povijesni podaci potječu iz 1689. godine kada Johann Weikhard Valvasor na veduti Otočca prikazuje rijeku kojom plovi nekoliko plavi

Podijelite sadržaj
Play Video
Play Video