Postavke
kolačića

Pogledajte kako će izgledati nova ribarska luka u Novalji vrijedna 34 milijuna kuna

Potpisan je Ugovor za izvođenje radova na rekonstrukciji i dogradnji sjevernog lukobrana –ribarski dio luke otvorene za javni promet u gradu Novalja.

 Namjena građevine je rekonstrukcija postojeće luke otvorene za javni promet, sjeverni lukobran-ribarski dio. Unutar dijela luke koja je predmet ovog projekta planiran je 31 vez za plovila duljine do 20 m. Vrijednost projekta je 34.372.026,13 kuna, koji će biti sufinanciran od strane Ministarstva poljoprivrede, Mjera „Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa“. Operativni program za pomorstvo i ribarstvo. Doprinos EU sredstava je 75 % a Republike Hrvatske 25%.

Pripremne radove i dokumentaciju do građevinske dozvole financirao je Grad Novalja.

Postojeći lukobranski objekt (duljine 279,59 m privezne obale na unutarnjoj strani duljine 241,03 m) će se rekonstruirati na način da će se produljiti za cca 78 m. Obnovit će se zaštitni kamenomet na vanjskoj strani veličinom kamenih blokova primjerenih uvjetima i lokaciji, temeljita rekonstrukcija obalnih zidova, razgradnja postojećih te dogradnja na novom dijelu lukobrana-Širina lukobrana u konačnici 20,90 m će omogućiti širinu šetnice uz priveznu obalu te prometnice s parkiralištem od 12,00 m, kao i zaštitni kamenomet na vanjskoj strani parapetnog zida.

Krajnji cilj ovog projekta je dobivanje stalnih i sigurnih vezova za ribarske brodove i brodice, sigurno zaklonište te sigurna i operativna iskrcajna luka za ribare, kao i povećanje dužine operativne obale.

Podijelite sadržaj
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video