Potpisani ugovori o radu na određeno vrijeme s 15 žena unutar projekta „Zaželi u Otočcu“

„Zaželi u Otočcu“

Gradonačelnik Grada Otočca, g. Goran Bukovac, dipl. pol. u sklopu projekta „Zaželi u Otočcu“ (UP.02.1.1.16.0245) potpisao je ugovore o radu na određeno vrijeme u trajanju od šest (6) mjeseci s 15 žena, pripadnica ranjivih skupina koje su zadovoljile osnovne uvjete za prijam u radni odnos radnica za pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama, ali i uvjete natječaja Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., „Zaželi – Program zapošljavanja žena – faza III“ – Broj poziva: UP.02.1.1.16


Svaka zaposlena žena kroz ovaj Projekt, brinuti će se i skrbit će za minimalno šest (6) krajnjih korisnika, starih i/ili nemoćnih osoba koji se nalaze na području grada Otočca te će svojim radom i aktivnostima doprinijeti poboljšanju kvalitete života krajnjim korisnicima pružajući im pomoć u svakodnevnim radnjama. Realizacija ovog Projekta, doprinijet će povećanju socijalne uključenosti starijih i nemoćnih osoba u društvo te smanjenje siromaštva zapošljavanjem teže zapošljivih osoba, pripadnica ranjivih skupina.


Podsjećamo, nositelj projekta „Zaželi u Otočcu“ je Grad Otočac, a partneri su Hrvatski zavod za socijalni rad – Područni ured Senj i Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Gospić, a svrha Projekta je da se osobama u nepovoljnijem položaju (ženama pripadnicama ranjivih skupina) pomogne u njihovoj aktivaciji, borbi protiv nezaposlenosti te da se kroz Projekt potakne socijalna uključenost kako nezaposlenih žena tako i krajnjih korisnika i da se poveća razina kvalitete života starijih i nemoćnih, odnosno krajnjih korisnika.


Projekt je financiran iz Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., „Zaželi – Program zapošljavanja žena – faza III“ – Broj poziva: UP.02.1.1.16, u 100 % iznosu. Ukupna vrijednost Projekta je 741.550,00 kuna.

Podijelite sadržaj
Play Video
Play Video