Postavke
kolačića

Preporod turizma u Lici

Ako se izuzme morski dio Ličko senjske županije koji već godinama bilježi turističke rekorde, ove godine preporod doživljava i turizam u Lici koja postaje prava turistička atrakcija mnogima. Sada je posve sigurno da postaje prednost što se turizam u Lici nije do sada razvio pa Lika postaje pravo turističko otkriće i kako je krenulo ništa više neće biti isto kao prije. Netaknuta priroda, zrak, sve ljepote, odličan prometni položaj su ličke turističke prednosti, pa svijet osim Plitvičkih jezera upoznaje i okolicu čime je umnogome pomoglo brendiranje Like kao destinacije. Sada je sigurno da Lika u turizmu može ići samo naprijed.

Podijelite sadržaj
Play Video
Play Video