Prijavnica za izlaganje na Jeseni u Lici

                              LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Prijavnica za izlagače

za sudjelovanje na Izložbi – «Jesen u Lici», 1.10., 2.10. i 3.10. 2021. godine

Podaci o izlagaču (ime, naziv): _______________________________________

OIB: ___________________________________________________________

Adresa:  _________________________________________________________ Telefon:   ________________________________________________________

E-mail, internet adresa: ____________________________________________

Proizvodi koje izlažem(o) su: ________________________________________

Ime i prezime odgovorne osobe: _____________________________________

Za potrebe izrade Kataloga izlagača označite kategoriju (označite sa „X“):

Mliječni proizvodi Rukotvorine Ljekovito bilje i kozmetički proizvodi 
Pčelinji proizvodi Stari zanati Ostali izlagači 
Razni prehrambeni proizvodi Suveniri Kulturno umjetnički program 
Pića i napitci Umjetnički radovi   

Je li potreban pristup električnoj energiji? (zaokružiti) DA/NE

Molimo uz prijavnicu priložiti fotografiju proizvoda koji se izlažu.

Potpisivanjem prijavnice garantiram(o) sudjelovanje na Izložbi 1.10., 1.10. i 3.10. 2021. g. u vremenu od 10 – 19 sati i prihvaćamo Opće uvjete izlaganja koji su sastavni dio ove Prijavnice.

Izlagač se obvezuje postaviti svoje proizvode na izložbeni štand najkasnije sat vremena prije početka izložbe.

U slučaju spriječenosti sudjelovanja na izložbi, obavezno obavijestiti Organizatora najkasnije do 20. rujna 2021. godine.

Rok i način podnošenja prijava:

Prijavnicu za sudjelovanje na Izložbi dostaviti do 3. rujna 2021. god. na e-mail: jesen@lsz-lira.hr, ili na sljedeću adresu: Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije – LIRA, Kaniška 55, 53 000 Gospić. Pitanja možete postaviti putem e-maila ili na tel. 053/ 658-008 i 053/658-009.

Uplata kotizacije:

Nakon isteka roka za dostavu prijava organizator će izvršiti odabir prijavljenih izlagača te će se odabranim izlagačima dostaviti Račun za plaćanje kotizacije u iznosu od 350,00 kn (s PDV-om) za 1,5 m2 izložbenog prostora. Rok i način plaćanja bit će definirani u Pozivu na plaćanje.

Napomena:

Obveznici fiskalizacije dužni su provoditi postupak fiskalizacije u prometu gotovinom sukladno Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom (NN 133/12, 115/16, 106/18 i 121/19). Obveznici fiskalizacije su pravne osobe obveznici poreza na dobit (trgovačka društva i ostali), ako su obveznici izdavanja računa, te fizičke osobe obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti (obrti, slobodna zanimanja).

Molimo sve sudionike koji će se predstaviti s alkoholnim proizvodima sa obvezom posjedovanja Prijave za upis u registar trošarinskih obveznika da ishode odobrenja za prigodnu prodaju navedenih proizvoda kod Carinske ispostave u Gospiću, Bilajska bb, 53000 Gospić, Tel. 053/655-312.

Sukladno Općoj uredbi EU o zaštiti osobnih podataka (General Dana Protection Regulation – GDPR) koja je stupila na snagu 25. svibnja 2018. godine, svojim potpisom Izlagač odobrava korištenje svojih osobnih podataka iz Prijavnice u svrhu promocije manifestacije „Jesen u Lici“ 2021. godine, a Organizator se obvezuje da će navedene osobne podatke obrađivati povjerljivo i postupati s njim u skladu s Uredbom.

Datum _________ 2021. god.                       Potpis odgovorne osobe

                                                                       __________________

Podijelite sadržaj
Play Video
Play Video
Play Video