SENJ : Idemo na nove izbore

 Saziv Gradskog vijeća Grada Senja iz mandata 2017- 2021 je gotov. Saziv Gradskog vijeća činilo je je 15 vijećnika, a na sljedećim će se  izborima 16. svibnja 2021. građani birati 13 vijećnika.

Od konstituirajuće sjednice koja je bila 20. lipnja 2017. pa do danas održane su ukupno 32 sjednice Gradskog vijeća, te brojne sjednice Komisija i odbora koje djeluju pri Gradskom vijeću.

Vijećnici su osim u donošenju odluka  sudjelovali u brojnim gradskim manifestacijama, obljetnicama i protokolima.

Podijelite sadržaj