Staje se na kraj neodgovornim vlasnicima i ostavljanju stoke bez nadzora?

U cilju prevencije nepravilnosti i neprimjerenog držanja životinja te snažnije kontrole stoke na poljoprivrednim gospodarstvima, Ministarstvo poljoprivrede izrađuje modul Risk management koji će biti dostupan djelatnicima Ministarstva, Državnog inspektorata, APPRRR-a te HAPIH-a.

Modulom bi se na dnevnoj bazi i u skladu s propisanim rokovima prikazivale farme na kojima je potrebno provesti nadzor sukladno definiranim parametrima kao što su prijavljeno teljenje/janjenje, promet, plutajuća goveda, uginuća, zdravstveni status i slično.

“Aplikacija će omogućiti jedinicama lokalne samouprave, komunalnim redarima, pregled farmi s JIBG-om, nazivom i adresom te vrstama stoke koja se drži na toj farmi“, pojašnjavaju.

U izradi je i Uputa o implementaciji zakonskih odredbi vezano za postupanje u slučajevima zanemarivanja domaćih životinja te Program sufinanciranja zbrinjavanja domaćih životinja, kao i Pravilnik o zootehničkim uvjetima držanja stoke, uz provjeru mogućnosti pooštrenja određenih odredbi unutar postojećih zakonodavnih okvira i njihovih izmjena i dopuna.

Podijelite sadržaj