Staje se na kraj neodgovornim vlasnicima i ostavljanju stoke bez nadzora?

U cilju prevencije nepravilnosti i neprimjerenog držanja životinja te snažnije kontrole stoke na poljoprivrednim gospodarstvima, Ministarstvo poljoprivrede izrađuje modul Risk management koji će biti dostupan djelatnicima Ministarstva, Državnog inspektorata, APPRRR-a te HAPIH-a.

Modulom bi se na dnevnoj bazi i u skladu s propisanim rokovima prikazivale farme na kojima je potrebno provesti nadzor sukladno definiranim parametrima kao što su prijavljeno teljenje/janjenje, promet, plutajuća goveda, uginuća, zdravstveni status i slično.

“Aplikacija će omogućiti jedinicama lokalne samouprave, komunalnim redarima, pregled farmi s JIBG-om, nazivom i adresom te vrstama stoke koja se drži na toj farmi“, pojašnjavaju.

U izradi je i Uputa o implementaciji zakonskih odredbi vezano za postupanje u slučajevima zanemarivanja domaćih životinja te Program sufinanciranja zbrinjavanja domaćih životinja, kao i Pravilnik o zootehničkim uvjetima držanja stoke, uz provjeru mogućnosti pooštrenja određenih odredbi unutar postojećih zakonodavnih okvira i njihovih izmjena i dopuna.

Podijelite sadržaj
Play Video
Play Video

Doboš torta

Doboš torta, poznatija kao dobošica, tradicionalno se pravi za velike svečanosti i blagdane. Recept je star više od 150 godina, a priprema se od ranih

Podijelite sadržaj

110.godina Cerovačkih špilja

Prije 110 godina, na području južnog Velebita, otkrivene su Cerovačke špilje.Otkrivene su prilikom radova na izgradnji Ličke pruge koje je predvodio inženjer Nikola Turkalj. Park

Podijelite sadržaj
Play Video