Štite li i dalje institucije pravne države kaznenog progona bivšeg političkog gubernatora Like ?

Čini se, ili još nije počeo, ili je možda započeo završni obračun sa kriminalom poslijeratnih političkih profitera u Lici koji su se na na lokalnoj političkoj vladavini silno obogatili. Postali poslijeratni politički milijunaši. Nameće se pitanje štite li i dalje institucije pravne države kaznenog progona lokalne političke moćnike. Tako javnost silno zanima milijunsko političko bogaćenje bivšeg političkog vladara Like i političkog gubernatora Darka Milinovića. Milinović je otišao sa politički vlasti kao bogat političar koji je milijunsku imovinu stekao kao profesionalni političar. Hoće li prste u istrage uzeti europske institucije tek treba doznati. Do tada Milinović uživa u milijunskoj imovini koju je stekao sa funkcije profesionalnog političara.

Podijelite sadržaj
Play Video
Play Video

𝐏𝐨𝐳𝐢𝐯 𝐧𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐨𝐜𝐢𝐣𝐮 𝐤𝐧𝐣𝐢𝐠𝐞: “𝐍𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐧𝐚 𝐬𝐢𝐠𝐮𝐫𝐧𝐨𝐬𝐭 𝐑𝐞𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐤𝐞 𝐇𝐫𝐯𝐚𝐭𝐬𝐤𝐞 𝐮 𝟐𝟏. 𝐬𝐭𝐨𝐥𝐣𝐞ć𝐮” (𝐝𝐫𝐮𝐠𝐚 𝐤𝐧𝐣𝐢𝐠𝐚)

Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Jesenski i Turk i Institut za sigurnosne politike pozivaju Vas na promociju knjige Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske u 21.

Podijelite sadržaj
Play Video