Postavke
kolačića

Tambura Kuterevka ima dug “sitan vez”

𝐔𝐦𝐢𝐣𝐞𝐜́𝐞 𝐢𝐳𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐥𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜̌𝐤𝐞 𝐭𝐚𝐦𝐛𝐮𝐫𝐞 𝐤𝐮𝐭𝐞𝐫𝐞𝐯𝐤𝐞 ima duboke korijene u stoljetnoj tradiciji sela Kuterevo gdje već stoljećima majstori drvodijele i danas izrađuju to poznato glazbalo. Tradicionalno, tambure Kuterevka se koristila u raznim prigodama pa se svirala dok se čuvala stoka, sijelima, prelima, čijalima, proštenjima te okupljanjima u narodnim kolima. Danas staru tamburu održavaju kulturno-umjetnička društva, a repertoar često obuhvaća starinske pjesme iz lokalne tradicije i kola.

TAMBURA OD DRVETA JAVORA

Kuterevka se pravi od drveta javora, oblikovanje, sušenje, izradu glasnjače, ukrašavanje ciframa te završno poliranje i lakiranje, dug je proces nastajanja tambure koja je stoljećima uveseljavala ljude.

Danas se vještina izrade tambure kuterevke prenosi na mlađe generacije, a kulturna udruga aktivno radi na promociji hrvatske tradicijske kulture. Tambure se prodaju na sajmovima i koriste kao suveniri. Ovo tradicionalno umijeće ima važnu ulogu u oblikovanju kulturnog identiteta kraja, a 2011. godine proglašeno je nematerijalnim kulturnim dobrom.

Podijelite sadržaj
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video