Postavke
kolačića

Traje Natječaj za izbor novog direktora TZ Gospić

Još traje Natječaj za izbor novog direktora Turističke zajednice grada Gospića. Natječaj je raspisalo Turističkog vijeće Turističke zajednice grada Gospića pod posebnim uvjetima.

  • završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij,
  • najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme ili jedna godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu,
  • znanje jednog stranog jezika,
  • znanje rada na osobnom računalu,
  • položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema, dužan je u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit,
  • da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje.

Uz dokaze o ispunjavanju uvjeta kandidati prilažu prijedlog četverogodišnjeg programa rada turističke zajednice izrađen na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica i u skladu sa metodologijom i obveznim uputama za izradu godišnjeg programa rada.

Zanimljivo, Natječaj je objavljen na službenim stranicama grada Gospića, dok na službenoj stranici Turističke zajednice Natječaj nije objavljen.

Podijelite sadržaj
Play Video
Play Video