Postavke
kolačića

Ulaganja u Udbinu

Ličko-senjski župan Ernest Petry danas je sa suradnicima te u pratnji zamjenika župana Milana Uzelca i načelnika Općine Udbina Josipa Seučeka obišao novouređeno parkiralište za potrebe Ambulante Udbina za koje je Ličko-senjska županija iz svog proračuna osigurala 100.000 kuna, dok je ukupna vrijednost projekta iznosila 342.470 kuna.

Po obilasku parkirališta, župan Petry, zamjenik župana Uzelac i načelnik općine Seuček obišli su ordinacije ambulante gdje su se susreli s doktorom Ahmadom Mah’Domom koji ih je upoznao s trenutnim stanjem Ambulante Udbina, istaknuvši kako ista trenutno broji preko 1200 pacijenata, dok Dom za starije i nemoćne osobe Udbina broji 80 korisnika od kojih je 40 pokretno, a 40 nepokretno te da zaposlenici Ambulante Udbina brinu i o svim štićenicima Doma kojima je liječnička pomoć potrebna. Završetkom obilaska zaključeno je da je sljedeće prioritetno ulaganje u Ambulantu obnova fasade kako bi se smanjili troškovi grijanja te poboljšala energetska učinkovitost iste.

Ambulanta Udbina je u sastavu Doma zdravlja Korenica. U ambulanti se nalaze jedna ordinacija opće medicine i jedna ordinacije dentalne medicine. U 2022. godini iz decentraliziranih sredstva u iznosu od 26.810 kuna planirana je izrada energetskog certifikata i projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrade ambulante na Udbini, a nedavno je zamijenjeno i krovište ambulante

Župan je obišao i radove na Domu za starije i nemoćne osobe Udbina na kojemu je trenutno u završnoj fazi projekta „Energetske obnove zgrade Doma za starije osobe Ličko-senjske županije – Podružnica Udbina” čija ukupna vrijednost projekta iznosi 3.993.243, 75 kuna.

Nakon izvršenog tehničkog pregleda, upriličen je i obilazak Vatrogasnog doma DVD-a Udbina čija ukupna vrijednost investicije iznosi 5.170.221,81 kuna.

Podijelite sadržaj
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video