Velika potražnja za ličkim krumpirom

Mukama proizvođača ličkog krumpira nema kraja.

Kada je rodna godina ima ga za bagatelu, ove godine za krumpir je loša godina, pa ga nema i za njim vlada velika potražnja, i ne pita se za cijenu. Neke su procjene da je rodio tek 40 % posto od rodnih godina. Ovo godine na malo već je postigao duplu cijenu, 6 kuna.

Podijelite sadržaj