VRIJEDNO Ličko senjska županija za potpore u poljoprivredi izdvaja milijun kuna

Sutra će se održati  potpisivanje ugovora iz Programa potpora u poljoprivredi za 2021. godinu na području Ličko-senjske  županije.

Programom potpora u poljoprivredi na području Ličko-senjske županije za 2021. godinu osigurano je ukupno 1.000.000,00 kn i to za provedbu raznih mjera.

Župan Ličko-senjske županije donio je odluke o odobrenju potpora po sljedećim mjerama:

–          Potpore održanju proizvodnje mlijeka na području Ličko-senjske županije u ukupnom iznosu od 285.800,00 kn

–          Potpore za sufinanciranje troškova prelaska na ekološku proizvodnju 3.064,15 kn

–          Potpore za nabavku materijala za ograđivanje armature u voćnjacima u ukupnom iznosu od 6.000,00 kn

Podijelite sadržaj