VRIJEDNO Ličko-senjske županija izdala lokacijsku dozvolu u cilju opskrbe pitkom vodom Lukovog Šugarja i okolnih mjesta


 Ličko-senjska županija i njen Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo, izdao je lokacijsku dozvolu za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene vodno-gospodarskog sustava – vodoopskrbni podusustav „Podvelebitski pravac” na području Ličko-senjske županije. Lokacijskom dozvolom kao prvim opipljivim dokumentom stvoren je temelj koji je jamac da će 600 kućanstava s područja Lukovog Šugarja i okolnih mjesta dosanjati san o vodovodu na svom području. To je jedno od rijetkih područja na Jadranu koje nema osiguranu opskrbu pitkom vodom. Planira se izgradnja glavnog magistralnog cjevovoda od naselja Mandalina (granica Zadarske županije) do naselja Lukovo Šugarje, s pripadajućim sekundarnim cjevovodima koji će se položiti u zajednički rov s glavnim magistralnim cjevovodom, kao i izgradnja vodospremnika „Lukovo Šugarje” s pristupnom prometnicom i pripadajućim dovodno-odvodnim i ispusnim cjevovodom.Namjena je opskrbljivanje potrošača pitkom vodom na području općine Karlobag. Predviđena je izgradnja u tri etape:
1. Glavni cjevovod od naselja Mandalina do odvojka za vodospremnik „Lukovo Šugarje”
2. Vodospremnik „Lukovo Šugarje” s pristupnom prometnicom te dovodno-odvodnim i ispusnim cjevovodom
3. Glavni cjevovod od odvojka za vodospremnik „Lukovo Šugarje” do kraja naselja Lukovo Šugarje
Prvom etapom predviđen je glavni (magistralni) cjevovod od zaseoka Kojići u Starigradu do Mandaline (do granice Zadarske županije u ukupnoj duljini projektiranih cjevovoda koji u prvoj etapi iznose 16 kilometara i 671 metar.
Drugom etapom predviđen je vodospremnik koji se projektira kao kontravodosprema kod kojega voda dotječe i otječe istim cjevovodom (dovodno-odvodni cjevovod), a bit će smješten sjeverozapadno od postojeće državne ceste D8. Definira se zapremnina istoga od 400 m3 te će imati dvije vodne komore od 200 m3 i komoru koja ih međusobno povezuje. Ujedno je predviđena je i izgradnja spojne prometnice koja će služiti kao kolni pristup vodospremniku.
Trećom etapom glavni cjevovod od odvojka za vodospremnik „Lukovo Šugarje” do kraja naselja Lukovo Šugarje počinje iz sekcijskog okna (1. etapa), gdje počinje i dovodno-odvodni cjevovod za VS Lukovo Šugarje (2. etapa) te se proteže do kraja naselja Lukovo Šugarje, čime ujedno i završava trasa predmetnog pravca. Ujedno će se u rov vodovoda postavljati i cijevi za optičke kablove koji su potrebni za nadzorno-upravljački sustav. Ukupna duljina projektiranih cjevovoda iznosi 2820 metara. Cjelokupna vrijednost projekta iznosi cca 120 milijuna kuna, a isti bi se financirao sredstvima Hrvatskih voda i EU fondova u iznosu od 80%, dok bi 20% sredstava bilo financirano sredstvima Općine Karlobag.

Podijelite sadržaj
Play Video
Play Video