Postavke
kolačića

XVIII. sjednica Županijske skupštine Ličko-senjske županije

 XVIII. sjednica Županijske skupštine Ličko-senjske županije održati 27. veljače 2024. godine (UTORAK) s početkom u 13.00 sati u Gradskoj vijećnici (Budačka 55, Gospić).

D n e v n i r e d
Aktualni sat

 1. Usvajanje Zapisnika sa XVII. sjednice Županijske skupštine
 2. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Povjerenstva za nadzor nad radom
  mrtvozornika na području Ličko-senjske županije za 2023. godinu
 3. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
  Ličko-senjske županije za 2023. godinu
 4. Donošenje Odluke o donošenju Plana razvoja otoka Ličko-senjske županije do 2027.
  godine Teritorijalne strategije razvoja otoka Ličko-senjske županije u svrhu
  provedbe Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. kao dopune Planu
  razvoja Ličko-senjske županije do 2027.godine
 5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o sufinanciranju
  Projekta «Centar za gospodarenje otpadom Babina Gora» u 2024. godini
 6. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Javne
  ustanove za zaštitu i očuvanje prirode Ličko-senjske županije o pristupaniu
  realizaciji Projekta «Skriveni svijet ličkih šuma i voda»
 7. Donošenje Odluke o pristupanju realizaciji Projekta «GUSTI – Gastro UpScaled
  Tourist Itinerary in rural regions of Croatia and Italy»
 8. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Javne
  ustanove Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA o davanju suglasnosti za
  potpisivanje ugovora za Projekt «CAMPUS»
 9. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Javne
  ustanove Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA o davanju suglasnosti za
  potpisivanje ugovora za Projekt «FOODPRINT»
 10. Donošenje Odluke o davanju posebne upotrebe pomorskog dobra u svrhu gradnje
  građevine infrastrukturne namjene – vodnogospodarskog sustava na k.č.br. 1324,
  1361, 1365, 1388, 2179/1 k.o. Lukovo Šugarje
 11. Donošenje Odluke o osnivanju Lučke uprave Novalja za luke županijskog i lokalnog
  značaja
 12. Donošenje Odluke o osnivanju Lučke uprave Senj za luke županijskog i lokalnog
  značaja
 13. Donošenje Odluke o utvrđivanju načina indeksacije koncesijske naknade utvrđene
  odlukama o davanju koncesija na pomorskom dobru
 14. Donošenje Zaključka o davanju prethodnog mišljenja na Prijedlog Odluke o
  donošenju Mreže javne zdravstvene službe
 15. Donošenje Odluke o proširenju djeltanosti Doma za starije osobe Ličko-senjske
  županije
 16. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka
  zastupljenih u Županijskoj skupštini Ličko-senjske županije za 2024. godinu
 17. Donošenje Odluke kojom se određuju morske plaže na kojima se provodi praćenje
  kakvoće mora za kupanje na području Ličko-senjske županije za 2024. godinu
 18. Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za
  financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva
  Ličko-senjske županije u 2024. godini
 19. Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za
  financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i
  učeničkih domova Ličko-senjske županije u 2024. godini
 20. Donošenje Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za
  decentralizirano financiranje Doma za starije osobe Ličko-senjske županije u 2024.
  godini
 21. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava
  za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova Ličko-senjske županije u 2024.
  godini
 22. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu
  upravnih tijela Ličko-senjske županije
 23. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u
  upravnim tijelima Ličko-senjske županije
 24. Donošenje Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Ličko-senjske županije
  za razdoblje od 2024. do 2028. godine
 25. Donošenje Plana davanja koncesija Ličko-senjske županije za 2024. godinu
 26. Donošenje Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim
  zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za 2024. godinu
 27. Donošenje Programa rada Županijske skupštine Ličko-senjske županije za 2024.
  godinu
 28. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine po pravu
  prvokupa na području NP «Plitvička jezera», u suvlasništvu Miroslava i Radovana
  Ćuića iz Zagreba
 29. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine po pravu
  prvokupa na području NP «Plitvička jezera», u vlasništvu Anke Ujdur iz Jezerca
 30. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu
  prvokupa na području NP «Plitvička jezera», u vlasništvu Ane Marije Azenić iz
  Vukovara
  Napomena:
  Dnevni red s materijalima je objavljen i na web stranici Županije (www.lickosenjska.hr).
  Molimo da se pozivu odazovete, a svoj eventualni izostanak javite Vesni Stručić, p.o.
  pročelnici Upravnog odjela za poslove Župana, Županijske skupštine te odnosa s javnošću
  (tel.: 588-205 ili 218, e-mail: vesna. strucic@licko-senjska.hr ili skupstina@licko-senjska.hr).
  S poštovanjem,
  P R E D S J E D N I K
  Marijan Kustić

NISTE STIGLI PROČITATI:

https://slobodnalika.com/kako-to-zasto-to-supruga-lickog-poslijeratnog-politickog-profitera-kupila-je-100-000-eu

Podijelite sadržaj
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video

Uskrs na Rivijeri Crikvenica

Opušten ambijent uz more, toplo proljetno sunce, neodoljivi mirisi i boje prirode koja se budi, ugodno društvo i dašak tradicije formula su za sjajan provod. 30.

Podijelite sadržaj
Play Video
Play Video