Postavke
kolačića

Za ljepši izgled starogradske jezgre Senja gotovo 100 tisuća eura

Grad Senj je zaključio javni poziv za korištenje dijela sredstava spomeničke rente namijenjenih sufinanciranju radova i mjera zaštite kulturnog dobra na području starogradske jezgre grada, a raspisan je temeljem novog pravilnika kojim se uređuju kriteriji i način korištenja prihoda od spomeničke rente koja se isključivo koriste za zaštitu i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara. Spomeničku rentu plaćaju fizičke i pravne osobe, obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit i koje obavljaju gospodarsku djelatnost u zaštićenoj kulturno povijesnoj cjelini grada Senja.

Rang-lista na uvidu

Javni poziv Grada Senja odnosio se na bespovratno financiranje 75 posto iznosa od ukupno potrebnih sredstava, ali ne više od ukupno 10.000 eura za radove sanacije i obnove na uličnim pročeljima i krovu građevina, 50 posto iznosa od ukupno potrebnih sredstava, ali ne više od ukupno 3.000 eura za popravak ili zamjenu postojeće vanjske stolarije na uličnim pročeljima s drvenim prozorima uključujući i izradu drvenih grilja te 75 posto iznosa od ukupno potrebnih sredstava, ali ne više od ukupno 2.000 eura za radove popravka ili zamjene izvornih ili postojećih drvenih ulaznih vrata radi ponovne uspostave izvornog stanja, s tim da preostali iznos troškova na izvođenju ukupnih radova sanacije i obnove objekata koji prelazi iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava snosi korisnik.

O rezultatima javnog poziva odlučivalo je peteročlano povjerenstvo koje je formiralo i dalo na javni uvid ran-glistu, a prijave su bodovane temeljem vrijednosti konkretnog ulaganja te lokaciji kulturnog dobra i o obimu radova, s tim da su više bodova dobili oštećeniji objekti. Bodovanje je ovisilo i o tome gdje se objekt nalazi jer je stara jezgra podijeljena u četiri zone, pri čemu najviše bodova dobivaju objekti na lokacijama Pavlinski trg, Potok, Trg Cilnica i Trg Cimiter, a uz to najviše bodova dobivale su investicije potpune obnove objekta.

Dvadesetak objekata

Vlasnici su na javni poziv trebali priložiti i suglasnost nadležnog konzervatorskog odjela, a novi razrađeniji pravilnik u odnosu na raniji, čini se, intenzivnije je potaknuo vlasnike objekata u staroj senjskoj jezgri da se prijave na javni poziv.

A sudeći prema rang-listi, vlasnici će investirati u dvadesetak objekata u gotovo cijeloj staroj jezgri, na Trgu Cilnica i Pavlinskom trgu, Malim vratima, Cimiteru, Gorici, Potoku, Križu…, a vrijednost pojedinačnih investicija je, ovisno o vrsti radova, od 20 pa do gotovo 80 tisuća eura.

Grad Senj je na ovom javnom pozivu raspodijelio 94.500 eura i pomogao vlasnicima u obnovi njihovih objekata pa se može očekivati da će danas zapuštena senjska stara jezgra postupno dobiti ljepši izgled.

Podijelite sadržaj
Play Video

Rock spektakl u Novom Vinodolskom

Jedan od najslušanijih glazbenih sastava u Hrvatskoj privlači i oduševljava publiku svih dobnih uzrasta. Ako ste spremni za glazbeno putovanje prepuno emocija, energije i nezaboravnih

Podijelite sadržaj
Play Video