Zimovanje ptica u NP Plitvička jezera

Zimsko prebrojavanje ptica započelo je 1967. godine i najstariji je program volonterskog monitoringa na svijetu. Organizira ga svjetska organizacija za zaštitu močvarnih područja, Watlands International, a s ciljem što boljeg upoznavanja ptica i njihovih staništa. Kontinuirano višegodišnje praćenje stanja vrsta i staništa pomaže u njihovom boljem razumijevanju i zaštiti. U Hrvatskoj se ovaj program provodi od 1982. godine,a do sada je uključeno 573 lokaliteta za monitoring. Područje Nacionalnog parka Plitvička jezera odlikuje se velikim bogatstvom i očuvanim vodenim staništima. Na području Parka nalaze se tri lokaliteta za monitoring zimujućih populacija ptica vodarica: Plitvička jezera (jezera), Matica i Bijela rijeka.

Prebrojavanje se provodi svake godine sredinom siječnja. Šetnjom uz jezera, rijeke i potoke Parka bilježi se pojavnost vrsta i brojnost jedinki svake vrste ptica vodarica. Ove godine monitoring su proveli djelatnici stručne službe Parka pod koordinacijom Hrvatskog društva za zaštitu ptica i prirode, Udruge Biom i Udruge Zeus.

Rezultati su zabilježili prisustvo 104 divlje patke Anas platyrhynchos, 10 velikih vranaca Phalacrocorax carbo, 1 sivu čaplju Ardea cinerea te 1 par velikih ronaca Mergus merganser (mužjak i ženka). Divlje patke su obično najbrojnija vrsta u ovom monitoringu, a lokacija s najvećim brojem jedinki i vrsta ptica vodarica kao i ove godine je jezero Kozjak. Broj vrsta iz godine u godinu varira, tako je npr. prošle godine za razliku od ove (zabilježene 4 vrste) zabilježeno 9 vrsta: ćubasti gnjurac Podiceps cristatus, mali gnjuracTachybaptus ruficolis, veliki vranac Phalacrocorax carbo, siva čaplja Ardea cinerea, patka zviždara Anas penelope, divlja patka Anas platyrhynchos, utva Tadorna tadorna, veliki ronac Mergus merganser i riječni galeb Larus ridibundus, ali je zabilježen manji broj divljih patki (64).

Upravo iz razloga da bi se donijeli neki konkretni zaključci, bolje razumjela ugroženost vrsta i njihovih staništa te poduzele mjere potrebno je kontinuirano višegodišnje praćenje.

Zimsko prebrojavanje ptica vodarica pruža veliki užitak. Šetnjom uz zaleđena ili snijegom prekrivena vodena staništa u Parku zaista je očaravajuće i nadahnjujuće. Osim uobičajenih vrsta, ponekad se naiđe i na rijetke, zanimljive ili neočekivane predstavnike ornitofaune.

Značajno je napomenuti pojavnost velikog ronca Mergus merganser koji se nekoliko zadnjih godina viđa na području Parka tijekom gniježđenja u proljeće i na zimovanju. U Hrvatskoj je vrsta ugrožena degradacijom staništa i onečišćenjem  rijeka i jezera koje preferira.

Njegova prisutnost ukazuje na kvalitetu i očuvanost staništa Nacionalnog parka Plitvička jezera.

Svake godine brojnost i zastupljenost vrsta je drugačija, a ovisi o brojnim, prvenstveno klimatološkim faktorima i faktorima očuvanosti i kvalitete staništa. Veliki problem za ovu skupinu ptica osim onečišćenja i degradacije staništa su upravo klimatske promjene koje su svake godine kroz prirodne pojave sve vidljivije. Zime su sve blaže, sve je manje snijega i sve su više temperature, tako da se brojne vrste ne spuštaju tako nisko na jug zbog zimovanja i uopće ne dolaze do naših krajeva.

Isušivanjem močvara i ostalih vodenih staništa, preusmjeravanjem tokova rijeka i potoka te ostalim zahvatima na vodeni staništima, čovjek uvelike mijenja ovaj vrlo bitan segment ekosustava. U kombinaciji s klimatskim promjenama može doći do velikih katastrofa koje će uvelike utjecati na staništa i vrste, ali neminovno je i da  čovjek može platiti veliku cijenu svoje nepromišljenosti.

Nacionalni park Plitvička jezera svojim očuvanim staništima i statusom zaštićenog područja na Listi Svjetske baštine od velikog je značaja za očuvanje vodene ornitofaune, a što je jedan od glavnih razloga zimskog prebrojavanja ptica.

Podijelite sadržaj
Play Video
Play Video

Popularni Vigor u petak u Karlobagu

Povodom 30.godina općine Karlobag 03.prosinca koncert će u Karlobagu održati jedan od najpopularnijih glazbenih sastava grupa Vigor. Općina Karlobag tako sve želi počastiti koncertom. Podijelite

Podijelite sadržaj

Doboš torta

Doboš torta, poznatija kao dobošica, tradicionalno se pravi za velike svečanosti i blagdane. Recept je star više od 150 godina, a priprema se od ranih

Podijelite sadržaj
Play Video