Postavke
kolačića

Župa Presvetog Trojstva Otočac

PRVA KORIZMENA NEDJELJA

Svete mise u 09,00 i 11,00 sati predvodio je župnik i dekan don Goran Antunović.

Čitanja: Post 9,8-15; Ps 25,4bc-5ab.6-7bc.8-9; 1Pt 3,18-22; Mk 1,12-15

Pobijediti sebe, svijet i đavla poticajima Božjega Duha. U tome nam pomaže korizmeno vrijeme kako bismo razlučili što dolazi od Boga, a što ne. Da bismo lakše razlikovali duhove, da bi nam glas Duha Svetoga bio jasniji, valja svakodnevno naći trenutke pustinje gdje se povlačimo na post i molitvu. Post kroti našu narav, susteže tijelo da bi duh došao do izražaja. Molitva nas sjedinjuje s Bogom, uvlači nas u božanski život Presvetoga Trojstva te nas nužno usmjerava na druge. Post i molitva dovesti će nas do bližnjih, osobito potrebitih, kojima imamo priliku iskazati djelotvornu ljubav. Tri stvari kojima pobjeđujemo sebe, svijet i đavla su upravo post, molitva i djela milosrđa. Samo ako je sve troje prisutno, tada korizma postiže svoj cilj da nas suobliči Kristu, da postanemo kristoliki. Pomogao nam u tome Duh Sveti, da postanemo slični našem Spasitelju u pokori kako bismo jednom bili dionicima njegove slave u nebu.

Podijelite sadržaj
Play Video
Play Video