Postavke
kolačića
Hrvatska, Lokalno

Proračun Senja 7,4 milijuna Eura

Grad Senj ove godine planira ostvariti prihode u iznosu od 7.444.18,11 Eura, što predstavlja povećanje prihoda poslovanja u odnosu na 2022. godinu za 1,3%. Rashodi se planiraju u visini od 7.483.997,95 Eura, od čega rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu od 1.714.725,13 Eura, što iznosi 11,03% više u odnosu...