Delegacija županije posjetila Splitsko dalmatinsku županiju, dogovorili projekt od 22,5 milijuna kuna

Delegacija Ličko senjske županije predvođena županom Ernestom Petryem zajedno sa zamjenicom Jasnom Orešković Brkljačić, Martinom Šuper Štampar ravnateljicom JU Razvojne agencije Ličko senjske županije LIRA, Andrijom Brkljačićem zamjenikom ravnateljice agencije LIRA,  Anom Rukavinom Stilinović pročelnicom Upravnog odjela za gospodarstvo i Valentinom Zdunić pročelnicom Upravnog odjela za društvene djelatnosti posjetili je Splitsko Dalmatinsku županiju.

VELIKI ZAJEDNIČKI PROJEKT SPLITSKO DALMATINSKE I LIČKO SENJSKE ŽUPANIJE

Svrha radnog posjeta bila je izrada projekta na otvoreni poziv „ Jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području“. Riječ je o zajedničkom projektu Splitsko dalmatinske i Ličko senjske županije gdje bi se kroz Centar izvrsnosti približili modeli suradnje kojima je krajnji cilj poticanje na kreativnost i inovativnost djece u sustavu obrazovanja. Cilj je poticanje djece na školske i studijske programe u tehničkim zanimanjima za koje danas postoji objektivna potreba na tržištu, jer se takvi mladi ljudi puno brže zapošljavaju na tržištu. Vrijednost ovog projekta je 22.5 milijuna kuna, a najveći dio će povući upravo Ličko-senjska županija.

Župan Ernest Petry još jednom je istaknuo poželjan odnos prijateljstva i suradnje dvijeu županija što će se dalje nastaviti .

-Drago mi je da imamo priliku biti partneri na ovom projektu zajedno sa Splitsko dalmatinskom županijom. Imao sam priliku i do sada vidjeti spremnost i otvorenost za suradnju i od strane župana Blaženka Bobana što samo pokazuje da ove dvije županije sigurno neće stati samo na ovom projektu kojeg trenutno radimo. Osim suradnje u segmentu obrazovanja, vjerujem da ćemo nastaviti suradnju i po pitanju turizma kroz niz kvalitetnih projekata koje možemo zajedno realizirati, kazao je župan Petry.

Podijelite sadržaj