HEP obnovio dječje igralište na Grabovači

U sklopu projekta „Obnova EKO dječjeg igrališta“ financiranog od strane HEP-a (Svjetlo na zajedničkom putu 2021.)  obnovljeno je dječje igralište na Grabovači te su postavljene dvije nove sprave za igru. Glavni cilj projekta bio je obnova dječjeg igrališta da se zadovolje uvjeti edukativnog i ekološki prihvatljivog mjesta na kojem će se okupljati djeca kako bi se zajedno igrala i družila. Stare, dotrajale sprave zamijenjen su s dvije nove sprave za igru – njihalicom i vrtuljkom. 

Podijelite sadržaj