Postavke
kolačića

HEP u Ličko senjskoj županiji ulaže više od 32 milijuna eura

U prostorijama Ličko-senjske županije održan je sastanak između ličko-senjskog župana Ernesta Petryja, direktora HEP-Operatora distribucijskog sustava d.o.o. Nikole Šulentića te direktora Elektrolike Gospić Bože Markovića, a sve na temu investicijskih ulaganja u elektroenergetske objekte i distribucijsku mrežu, ostvarivanje elektroenergetskih uvjeta i priključenja kupaca te održavanje elektroenergetskih objekata.

Treba napomenuti da je župan Petry, prije nego što je izabran na dužnost ličko-senjskog župana u HEP-u proveo približno 20 godina radnog staža, kao i da je u trenutku izbora za župana bio zaposlen na radnom mjestu direktora Elektrolike Gospić, koje mjesto je napustio nakon provedenih izbora.

Na sastanku su obrađene mnogobrojne teme vezane uz energetiku, a ujedno su analizirana dosadašnja poslovna ulaganja i investicijski planovi od strane HEP ODS-a na području Ličko-senjske županije.

Svakako treba napomenuti da se kroz HEP-ove investicije osiguravaju preduvjeti za investicije u razvoju gospodarstva, temeljem čega su analizirani i poslovni rezultati HEP ODS-ovih ulaganja u protekle 3 godine, kao i plan ulaganja tijekom 2023. godine, iz čega proizlazi da je tijekom 2020., 2021. i 2022. u energetiku na području Elektrolike Gospić uloženo približno 26 milijuna i 250 tisuća eura što bi u kunskoj protuvrijednosti iznosilo približno 200 milijuna kuna.

Također je analiziran i plan poslovnih ulaganja tijekom 2023. godine, koji preliminarno iznosi preko 6 milijuna eura, koji se odnose na kontinentalni, priobalni i otočni dio županije bilo da se radi o izgradnji novih trafostanica na području Otočca, Novalje, Plitvičkih jezera ili o kabliranjima na području Senja, Brušana itd.

Župan Petry je zahvalio svojim nekadašnjim radnim kolegama odnosno direktoru HEP ODS-a Šulentiću i direktoru Elektrolike Gospić Markoviću na svim ulaganjima u proteklom kao i na planovima za nadolazeće razdoblje, naglasivši da kao župan ima i više nego dobru suradnju s HEP ODS-om kao i sa svojim nekadašnjim radnim kolegama.

Podijelite sadržaj
Play Video

Priopćenje Jose Vrkljana

Iskreno sam se nadao da kampanja neće ići u negativnom smjeru i nisam htio kopati po prošlosti, ali sam sada prisiljen mojim dragim Gospićankama i

Podijelite sadržaj
Play Video