Obnova benta u Bilaju


 
Već duže vrijeme postoji inicijativa lokalnog stanovništva i ribiča za obnovom starih bentova i mlinica na rijeci Lici. Nekada je na rijeci Lici bilo 30-ak mlinica i još više bentova. Na mlinicama se mljelo žito, a bentovi su služili kako bi zadržavali razinu vode u sušnom razdoblju za pokretanje lopatica mlinica. Njihova značajna uloga je i u zadržavanju dostatne količine vode u sušnim periodima godine kako bi riba mogla opstati i preživjeti sušu.
U zimskom periodu bentovi su imali svrhu kako bi se usporavala i ublažavala silina toka rijeke Like. 2020. godine sredstvima Ministarstva kulture obnovljena je mlinica na rijeci Lici u Ličkom Ribniku.
Iste godine Hrvatske vode su očistile korito rijeke Like od mulja, izvađene su velike količine mulja i očišćen je postojeći prag na rijeci Lici kod obnovljene mlinice u Ribniku.
Hrvatske vode naručile su i projekt sanacije nizvodnog praga u Bilaju razrušenog 80-ih godina prošlog stoljeća, a isti je izradio Elektroprojekt iz Zagreba. Prag se nalazi u blizini željezničke pruge u Bilaju.
2022. godine Hrvatske vode su preko svog koncesionara G.P.V. Građenje iz Gospića krenule u sanaciju benta sukladno izrađenom projektu.
Bent će se izvesti u gabaritima postojećeg razrušenog benta, zadržat će se visina postojećeg benta na koti 557,10 m n.m., te širina koja iznosi 40 metara. Vrijednost investicije je 1,8 milijuna kuna uvećano za PDV.

Podijelite sadržaj