Postavke
kolačića
Hrvatska, Lokalno, Turizam

Plavi Gacke kao turistička atrakcija

Umijeće gradnje gacke plavi tradicijska je vještina karakteristična za područje Gacke i Otočca i kao takvo upisano je u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske kao nematerijalno kulturno dobro. U vremenima koja dolaze Plavi bi mogli postati turistička atrakcija. Specifičnost plavi je u tome što je monoksil, izrađen od jednog komada...