Postavke
kolačića
Hrvatska, Tehnologija

OBAVIJEST Grad Gospić priprema se za korištenje sredstava iz ITU mehanizma u financijskom razdoblju 2021. – 2027.

Sukladno točci 2.3.1. Smjernica za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021.-2027., verzija 2.0., donesene od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, srpanj 2021.g. (KLASA:910-08/21-07/1, URBROJ 538-06-3-1-1/280-21-7), gradonačelnik Grada Gospića(grada središta) obavještava javnost o početku izrade Strategije razvoja urbanog područja Gospić. Odlukom...